ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).


O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli:
1. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. nie ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jej stronie.

Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Parkowa 7
38 - 100 Strzyżów

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
tel: 17 221 14 43, 17 221 14 44, 17 221 14 45
pok. nr 104 i 105

Pobierz - Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Pobierz - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykaz załączników - zał nr 1
Pobierz - Upoważnienie do odbioru dofinansowania w kasie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj