ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających stronę internetową.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dlatego, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia, informuję iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 7.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Parkowa 7, email: iod@pcprstrzyzow.pl

Odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego serwisu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez stronę  www.pcpr.strzyzowski.pl.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@pcprstrzyzow.pl.

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji  międzynarodowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy w Strzyżowie
i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzyżowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(RODO), informujemy, że:

  • administratorem Pani/a danych osobowych w zakresie:

-pomocy społecznej

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

-przeciwdziałania przemocy

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,
ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów, adres e-mail: pcpr@strzyzow.un.pl tel. 17 221 14 40

  • kontakt do inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie: iod@pcprstrzyzow.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy (art.  6  ust  1 pkt b), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c), ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 pkt d).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem z dnia18 stycznia 2011 r. prezesa rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  do cofnięcia* zgody w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania (*jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego gdy  uzna  Pani/Pan,  iż przetwarzanie   danych   osobowych   Pani/Pana   dotyczących   narusza   przepisy   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana danych  osobowych  jest wymogiem  ustawowym/warunkiem zawarcia    Jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi  Danych  Osobowych  realizacji celów wymienionych w pkt 3 lit. a) i b);
  • Pani/Pana dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą profilowane

 

 

 

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj