ministerstworpips.png
logo_strzyzowski.png

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, w której umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • rodziny zastępcze spokrewnione, które tworzą osoby będące wstępnymi (dziadkami)
  lub rodzeństwem dziecka;
 • rodziny zastępcze niezawodowe niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 • rodziny zastępcze zawodowe.

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

Zobowiązane są także do umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej, oraz do współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, którym na terenie powiatu strzyżowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu, który także sprawuje nadzór nad prawidłowością funkcjonowania rodziny zastępczej.

 

Świadczenia

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej

Wykaz zmian:

 • świadczenie dla rodziny zastępczej spokrewnionej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższone z 694 zł. do 746 zł.
 • świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, podwyższone z 1052 zł. do 1131 zł.
 • dodatek dla rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z art. 81 ust. 1, podwyższony z 211 zł. do 227 zł.
 • dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z art. 81 ust. 2, podwyższony z 211 do 227 zł.
 • pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej z art. 146 ust. 2 ustawy, podwyższona z 526 do 566 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, przebywającą co najmniej 3 lata, z art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy, podwyższona z 3470 do 3730 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej powyżej 3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, podwyższona z 6939 do 7458 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej 2-3 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, podwyższona z 3470 do 3730 zł;
 • pomoc na usamodzielnienie osoby opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo- terapeutyczną, przebywającej 1-2 lat, z art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, podwyższona z 1735 do 1865 zł;
 • pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej z art. 150 ust. 1, podwyższona z 1577 do 1695 zł;
 • pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej, legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności z art. 150 ust. 1, podwyższona
  z 3154 do 3390 zł.


 

bip.pngpfron.pngbprdson.pngmain_logo.pngniebieska_linia.png
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej na temat cookies kliknij tutaj